CO CVIČÍME

Zdravotní cvičení pomáhá předcházet nejrůznějším psycho-somatickým poruchám získáním adekvátních a optimálních pohybových návyků a eliminovat tak důsledky negativního životního stylu.

Pohyb je pro dospělého člověka velmi důležitý pro udržování optimálního zdraví. Pohybové aktivity musí odpovídat věku, zdravotnímu stavu a měly by organismus stimulovat harmonicky a všestranně.

Cvičení vede ke správnému držení těla a opravě chybných pohybových návyků vedoucích ke svalovým dysbalancím. Vyrovnávacím cvičením uvolňovacím, protahovacím, posilovacím, dechovým a relaxačním ovlivňujeme jednotlivá zdravotní oslabení.

- individuální přístup, diagnostika, sledování zlepšení

Cvičení je vhodné i pro starší generaci a při redukci váhy, únavě nebo nedostatku pohybu v důsledku dlouhého sezení při práci. Důležité je zmínit preventivní účinky cvičení civilizačních chorob, jako jsou např. vertebrogenní potíže, syndrom karpálního tunelu, degenerativní změny nohou, artrotické klouby, osteoporóza, hypertenze, diabetes melitus, psychická labilita a mnohé další.

Cvičíme také podle systému prof.Koláře DNS (Dynamická neuromuskulární stabilizace).

 


 


KDY A KDE

 • STŘEDA – v Základní škole, V Ladech, Praha 4 - Šeberov,
  pravidelně ve středy večer od 18:45 hodin. 

 

 

KURZOVNÉ

 • Pololetní předplatné 180,-Kč/hod., vypočítané s ohledem na dny volna a prázdnin.
 • Předplatné min. 10 lekcí 200,-Kč/hod. vypočítané podle dnů volna a prázdnin. 
 • Jednorázová hodina 250,-Kč.
 • Zaplacené kurzovné se nevrací.
 • Platbu je možné poslat na účet číslo 2400697010/2010 u Fio banka, a.s., do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení.
   
 • Sledujte příspěvky své zdravotní pojišťovny a včas požádejte o potvrzení o zaplacení kurzu.
 • Cvičenci s trvalým pobytem v MČ Šeberov a jsou zároveň členy Klubu aktivních 55+, mohou uplatnit slevu na cvičení.