CO CVIČÍME

 • CVIČENÍ PRO PEVNÉ BŘÍŠKO A ZDRAVÁ ZÁDA
 • Cviky zaměřené na prevenci a zlepšení vadného držení těla;
 • cvičení uvolňovací, protahovací a posilovací vhodně vybrané pro věkovou kategorii dětí;
 • rozvíjení smyslu pro rovnováhu, klidu a koordinace;
 • dechová cvičení (dýchání ovlivňuje držení těla);
 • relaxační metody u dětí (pohybové aktivity s postupným svalovým uvolňováním);
 • cvičení s různými pomůckami (velké míče, overbaly, terabandy, švihadla, míčky, žebřiny, lavice, rehabilitační pomůcky aj.);
 • cvičení ve dvojicích, skupinové cvičení.

Cvičíme také podle systému prof.Koláře DNS (Dynamická neuromuskulární stabilizace).

V mladším školním věku, vzhledem ke změnám životních podmínek, objevujeme u dětí vadné držení těla, které bývá zpravidla způsobeno náhlým omezením pohybu z důvodu usednutí do školních lavic. Spatřujeme také nárůst hmotnosti, který vede k somatickým poruchám – k nadměrnému zatížení páteře, kloubů apod.

I když je nabídka pohybových kroužků a sportovních klubů celkem uspokojivá, hrozí zde jednostranné přetížení některých částí pohybového systému. To vede ke vzniku svalových dysbalancí, mikrotraumatům a současně může být narušen i další harmonický vývoj ostatních systémů. Proto je potřeba pro dítě vybrat všestrannou aktivitu nebo sporty se specializacemi doplnit o kompenzační, vyrovnávací cvičení.

 


 


KDY A KDE

 • PONDĚLÍ – v Centru cvičení pro zdraví, U lékárny 597, Praha 5 – Zbraslav, 2. patro
  budovy sokolovny, www.cviceniprodravi.cz,
  Cvičíme od 17:00 hod.
  Zde se cvičení se může zúčastnit i doprovod dítěte a zacvičit si společně.

 

 

KURZOVNÉ

 • Pololetní předplatné 180,-Kč/hod., vypočítané s ohledem na dny volna a prázdnin.
 • Jednorázová platba 250,-Kč/hod.
 • Zaplacené kurzovné se nevrací.
 • Platbu je možné poslat na účet číslo 2400697010/2010 u Fio banka, a.s., do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení.
 • Sledujte příspěvky své zdravotní pojišťovny a včas si vyžádejte potvrzení o zaplacení.