O Tai-chi     Co cvičíme     Kdy a kde    Kurzovné     Semináře     Fotogalerie     Spolupráce

 

O TAI-CHI

Ve staré Číně byly už před několika tisíci lety vyvinuty cviky, jejichž cílem byla podpora dobrého zdravotního stavu a dlouhověkosti.
Stovky milionů lidí v Číně se věnují taoistickým energetickým praktikám, jako je tai-chi a čchi-kung.

Principy tai-chi a čchi-kungu jsou základem tradiční čínské medicíny včetně správné výživy, akupunktury a bylinných směsí.
Výživa a praktické techniky cvičení umožňují lidem mít své zdraví pod kontrolou a pomaleji, přirozeněji stárnout. Myšlenky jsou již vyjádřeny
v textech knižních děl I-ťing a Tao-te-ťing a jejich praktické aplikace jsou součástí harmonie, rovnováhy a souladnosti.

Kniha Proměn I-ťing je přímým zdrojem technických detailů tai-chi, jako jinové a jangové principy, realizace a ztělesnění proměn v lidském těle, mysli a duchu.

Základní filozofický kontext tai-chi se utváří z textů Tao-te-ťing čínského mudrce Lao-c´. On byl zastáncem návratu k přirozenému způsobu života. Jeho filozofie kladla důraz na osobní zdraví, dlouhověkost a duchovnost.

Na jin a jang bylo původně nahlíženo jako na geograficko-astronomické pojmy, které definovaly osluněnou (jang) a zastíněnou (jin) část zeměkoule, den a noc, léto a zimu, teplo a chlad. Podle těchto principů bylo nahlíženo i na části těla, potraviny apod.
Aby vše správně fungovalo, musí obsahovat jin a jang ve vzájemné souhře.

Na základě těchto základních filozofických zákonů byly v taoistických klášterech přibližně před 2500 lety vyvinuty různé cvičební systémy
jako čchi-kung. Ten slouží k udržení harmonie mezi tělem, myslí a duchem a k dosažení dlouhověkosti. Pro dosažení hlubokého klidu
a myšlenkové prázdnoty (jin) je používáno vědomé řízení dechu a pohybu (jang).

 

Výrok čínského císaře Hua Tuo (2.st.n.l.):

„Lidské tělo chce práci a pohyb, jen je nesmíš hnát až na hranici jeho schopností. Když je tělo činné, tráví živiny a krev jím proudí,
takže žádná nemoc nemůže vzniknout, podobně jako stěžej dveří, jež nikdy nezetlí.“ (Babor, 2008)

Tai-chi pochází z vnitřního taoismu, stoupenci se nemodlí k žádnému Bohu, místo toho se soustředí na vnitřní rozvinutí jedince, aby sám v sobě člověk nalezl Tao, Tělo světla či Boha. Část taoistického hledání usiluje o poznání cest a odhaluje energii. Věří, že tajemné vědomí je základem vesmíru, a že jej lze nalézt pouze uvnitř prozkoumáním nejhlubších ezoterických a mystických možností lidství.

Čínští mistři usilovali nejenom o dlouhověkosti, ale také o nenapadnutelnosti. V tajných školách se rozvíjela bojová umění. Ta se v Číně,                      v taoistických i buddhistických klášterech pěstují již více jak 3000 let. Došlo tak ke spojení sebeobrany se zdravotním cvičením a meditací. Proslul tím klášter v Šaolinu, jehož bojové umění je založené na svalové síle a rychlosti.

V protikladu k bojovým technikám Šaolinu se vyvinula tzv. vnitřní škola vycházející z učení taoisty Zhang San-Fenga, který sestavil 13 základních pozic a forem pohybu na principech měkkosti, pružnosti a energie čchi.
Dnes je známo asi 20 stylů tai-chi, z nichž nejznámější jsou: Chen, Jang, Wu, Sun, Hao.

I přes všechny rozdíly, které mají styly tai-chi, je spojuje základní princip měkkých harmonických pohybů se současnou vyvážeností a stabilitou. Vychází z učení jin a jang a filozofie tai-chi o prapůvodu veškerého života.

 

 


CO CVIČÍME

Cvičíme tradiční tai-chi chuan styl Jang rodiny Dong/Tung a učíme se jej od Mistra Alexe Donga, zástupce 4. generace,
www.alexdongtaichi.com Alex Dong, International Taijiquan Association.

Na začátku se učíme tradiční dlouhou pomalou sestavu 108 forem.
Pravidelným cvičením sestavy se učíme pracovat s principy jin a jang, upevňujeme své fyzické i duševní zdraví, kondici,
cítíme radost a chuť do života. Cvičení pomalé sestavy je často označované jako meditace v pohybu.

Cvičení je vhodné pro studenty, dospělé i seniory.

Po zvládnutí dlouhé pomalé sestavy „Slow form“ je možné se dále učit a cvičit:

 • Rychlá forma „Family form“

Sestavy se zbraněmi:

 • Šavle I.
 • Šavle II.
 • Meč
 • Dvě hole
 • Vějíř

Důležitá je rozcvička! Probudíme, protáhneme a prodýcháme tělo. Cvičíme také Čchi kung. 

Co by student tai-chi chuan měl pro to udělat a co se bude učit:

 • Obléci se do pohodlného, vzdušného oděvu z přírodních materiálů a lehčích bot.
 • Pravidelně docházet do hodin a postupně zařadit cvičení do svého životního stylu.
 • Naučit se jednotlivé pohyby, pochopit jejich smysl a umět je plynule zacvičit v sestavě.
 • Správně držet tělo, umět přenášet váhu – pracovat se svým těžištěm.
 • Zvládnout koordinaci pohybů, kdy každá ruka provádí odlišný pohyb – zároveň pracuje pas a každá noha zvlášť.
  Důležitý je také pohyb hlavou a očima. Nedělat pohyby příliš mnoho ani příliš málo. tzn. naučit se nepřetěžovat klouby.

Co se student naučí, co mu cvičení přinese:

 • Velkým přínosem cvičení je prevence mnoha civilizačních onemocnění.
 • Poznání a práce s principy Jin & Jang.
 • Zlepšení fyzické i psychické kondice.
 • Zklidnění mysli, odreagování se, uvolnění těla.
 • Dosažení pocitu radosti a uspokojení.

Motto: „Nikdy není pozdě začít s cvičením tai-chi a pokud člověka chytne, už jej nepustí!“

 

 


 


KDY A KDE

 • PONDĚLÍ – Tai-chi chuan pro začátečníky a mírně pokročilé
  ve společenském sále MÚ Jesenice, Budějovická 303, Jesenice u Prahy,
  pravidelně v pondělí od 19:00 hod
   
 • ÚTERÝ – Tai-chi chuan pro začátečníky a mírně pokročilé
  v MOVE STUDIO 123, Naskové 3, Praha 5 - Košíře, www.movestudio123.cz,
  pravidelně v úterý od 10:00 hod.
   
 • ÚTERÝ – Čchi kung a taichi pro seniory 65+
  v Kulturním Centru "12", Pertoldova 10, Praha 4 - Modřany, www.kc12.cz 
  pravidelně v úterý od 14:45 hod. začátečníci, 15:30 hod. mírně pokročilí.
  Zde jsem pouze lektorem, organizaci kurzu a ceny určuje KC12.
   
 • ÚTERÝ – Tai-chi chuan pro pokročilé
  ve Sportovním Centru TJ Viktoria Vestec, www.tjviktoriavestec.cz,
  U hřiště 575, Vestec u Prahy, pravidelně v úterý od 18:30 hod.
   
 • ČTVRTEK - Tai-chi chuan pro začátečníky a mírně pokročilé
  v Kulturním Centru "12", Pertoldova 10, Praha 4 - Modřany, www.kc12.cz,
  pravidelně ve čtvrtek od 18:15 hod.
  Zde jsem pouze lektorem, organizaci kurzu a ceny určuje KC12.

 

Pondělí       od 19:00 
MÚ Jesenice
Úterý  od 10:00
 Move Studio 123, Košíře
od 14:45 začátečníci
KC12, Modřany, senioři
od 15:30
KC12, Modřany, senioři
od 18:30
Vestec u Prahy
Středa
 
     
Čtvrtek       od 18:15
KC12, Modřany
Pátek
 
     

 


 


KURZOVNÉ - 2.pol. šk. r.2023/24

 • Noví zájemci mají první hodinu zdarma tzv. ukázkovou.
 • Pololetní kurzovné 3400,-Kč při docházce 1x týdně.
 • Snížené pololetní kurzovné pro nepracující důchodce 3100,-Kč při docházce 1x týdně.
 • Snížené pololetní kurzovné pro rodinné příslušníky mínus 5%/os. z ceny při docházce 1x týdně.
 • ​Základní cena za individuální lekci 800,-Kč dále upravena podle místa a délky cvičení.
 • V září a červnu cvičíme za hezkého počasí venku.
 • O letních prázdninách cvičíme v okolí Vesteckého rybníka a na Zbraslavi v parku. Cvičení je hrazeno zvlášť.
   
 • Zaplacené kurzovné se nevrací a zameškané lekce si lze nahradit v jiném kurzu po domluvě s lektorem v rámci školního roku.
 • Platbu je možné poslat na účet číslo 2400697010/2010 u Fio banka, a.s., do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení.
 • Sledujte příspěvky své zdravotní pojišťovny a včas uplatněte potvrzení o zaplaceném kurzu.

 

 

 

SEMINÁŘE

WORKSHOP 26. - 28.5.2023
s Mistrem Alexem Dongem proběhne v Sokolovně v Praze - Kunraticích.
Program a ceny naleznete zde.
Fotografie z workshopu si můžete zde prohlédnout.

TAICHI 22 V USEDLOSTI NADĚJE 23. - 25.9.2022
Fotografie z workshopu si můžete zde prohlédnout.

TAICHI RELAX - NADECHNUTÍ NA KONCI LÉTA 3. - 5.9.2021
Fotografie z workshopu si můžete zde prohlédnout.

WORKSHOP 22. - 24.5.2020 BYL Z DŮVODU CELOSVĚTOVÉ PANDEMIE ZRUŠEN :-(
Plánovaný workshop s Mistrem Alexem Dongem v Praze.

PODZIMNÍ TAICHI KEMP 11. - 13.10.2019
Tentokrát jsme se zatoulali do Sázavy nad Sázavou.
Fotografie z kempu si můžete zde prohlédnout.

JARNÍ TAICHI DÍLNA 25.5.2019
Sobotní práce na sobě sám/sama, párová cvičení.
Fotografie z dílny si můžete zde prohlédnout.

TAICHI POD HRADEM 19. - 21.10.2018
Fotografie z víkendu si můžete zde prohlédnout.

WORKSHOP 15. - 17.6.2018
s Mistrem Alexem Dongem a proběhl v Zámeckém parku v Praze - Kunraticích a v Základní umělecké škole v Jesenici.
Program a ceny naleznete zde 
Fotografie z workshopu si můžete zde prohlédnout.

PODZIMNÍ VÍKEND S TAICHI 20.- 22.10.2017
Fotografie z víkendu si můžete zde prohlédnout.​

WORKSHOP 3. – 5. 6. 2016
s Mistrem Alexem Dongem proběhl v Dendrologické zahradě a ZŠ Campanus v Praze.

Fotografie z workshopu si lze prohlédnout zde

 

 

 

SPOLUPRÁCE