Co je DNS?:

DNS je označení pro Dynamicko Neuromuskulární Stabilizaci. DNS je systém, který je založen na vývojové kineziologii (nauce o pohybu), kterou lze využít pro diagnostiku a nápravu funkčních poruch pohybového systému.

Od raného dětství vznikají správné, ale i nesprávné pohybové stereotypy, jak tělo používáme v denních činnostech (nesprávná chůze, sezení, ale
i nesprávně prováděné sportovní aktivity nebo naopak pohybová nečinnost, nadváha aj.). 

DNS systém se snaží chybné pohybové stereotypy v CNS - centrální nervové soustavě - přeprogramovat pomocí principů vývojové kineziologie a provést tak pohybovou nápravu.

V první řadě se vše odvíjí od správného držení těla, o schopnosti aktivovat HSSP - hluboký stabilizační systém páteře, na který navazuje systém lokomoční - schopnost vykonávat pohyb.

Pokud svaly HSSP nefungují ideálně, zatíží se svaly určené k lokomoci - k pohybu. Tyto svaly jsou přetěžovány a po čase dojde ke vzniku tzv. funkčních poruch např. k chronickým bolestem, svalovým dysbalancím, blokádám páteře aj.

DNS systém napravuje dysfunkci svalů a cvičením opravuje nesprávné pohybové stereotypy, které jsou uloženy v CNS.

Zakladatelem diagnostického a terapeutického konceptu DNS je Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. 

 

 

 

KDY A KDE


Vybrané cviky bývají zařazovány do pohybových kompenzačních kurzů, ceny jsou uvedeny u nabídek cvičení.

Pro diagnostiku funkčních poruch a cílený program cvičení systému DNS jsou nabízeny INDIVIDUÁLNÍ LEKCE.

 

 

 


 

KURZOVNÉ

Ceny individuálních lekcí pohybové terapie DNS jsou 1000,-Kč/ lekce (60 minut), 4500,-Kč/ 5 lekcí.

Příplatek za návštěvu terapeuta u klienta doma nebo na pracovišti + 200,-Kč/lekce.

Nižší cena za lekci bude stanovena v případě docházení klienta za terapeutem.

Cena za poradenství pro skupiny nebo sportovní oddíly se odvíjí od počtu cvičících, rozsahu spolupráce aj.